S-BIOM WOOD PELLETS

S-BIOM WOOD PELLETS

PRIZVODNJA PALETA I BRIKETA

O nama
Opširnije+

O nama

Naša osnovna proizvodnja je proizvodnja peleta, ali zbog želje da sve drvne ostatke preradimo i maksimalno iskoristimo bio-obnovljivu energiju od drugih drvnih sortimenata (koji nisu pogodni za proizvodnju peletra) proizvodimo briket.

O proizvodima
Opširnije +

O proizvodima

Širom sveta donose se zakoni kojima se nastoji povećati potrošnja energije iz obnovljivih izvora, upravo kako bi se smanjilo zagađenje okoline.

Kontakt
Opširnije +

Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za poslovnu saradnju sa nama, možete nas kontaktirati...

TOP